Thursday 5 December 2019

El Penitent — New Routes / Vies Noves / Vías Novas

On the cliffs of El Penitent (Pages 68-83 in Tarragona Climbs 2) there has been a good deal of activity recently, resulting in a number of fine new routes. The new climbs are listed A-N on the updated topos shown below.
Note: route number 46 'Padri Joan' now has an independent entry, starting further right than the original. Doing the climb this way increases the grade from 6b to 6b+.
Many thanks to Joan Viñas for all this information!

A les parets del Penitent (Pàgines 68-83 de Tarragona Climbs 2) recentment s'hi han equipat moltes vies de molt bona qualitat. Les noves vies es llisten de la A a la N a les ressenyes actualizades que podeu veure a sota.
Nota: La via 46 'Padri Joan' ara té un començament independent més a la dreta de l'entrada original. Si escaleu la nova entrada el grau passa de 6b a 6b+.
Moltes gràcies a Joan Viñas per tota la informació! 

El las paredes del Penitent (Págines 68-83 de Tarragona Climbs 2) recienmente se han equipado muchas vías de Buena calidad. Las nuevas vías quedan listadas de la A a la N en las reseñas actualizadas que podeis ver abajo.
Nota: La vía 46 'Padri Joan' ahora tiene un inicio independiente más a la derecha de la entrada original. Si escalais la nueva entrada el grado pasa de 6b a 6b+.
Muchas gracias a Joan Viñas por toda la información! 

Note: this information was updated in July 2020 to reflect a few grade changes following more ascents.


No comments:

Post a Comment