Thursday, 5 December 2019

El Penitent — New Routes / Vies Noves / Vías Novas

On the cliffs of El Penitent (Pages 68-83 in Tarragona Climbs 2) there has been a good deal of activity recently, resulting in a number of fine new routes. The new climbs are listed A-N on the updated topos shown below.
Note: route number 46 'Padri Joan' now has an independent entry, starting further right than the original. Doing the climb this way increases the grade from 6b to 6c.
Many thanks to Joan Viñas for all this information!

A les parets del Penitent (Pàgines 68-83 de Tarragona Climbs 2) recentment s'hi han equipat moltes vies de molt bona qualitat. Les noves vies es llisten de la A a la N a les ressenyes actualizades que podeu veure a sota.
Nota: La via 46 'Padri Joan' ara té un començament independent més a la dreta de l'entrada original. Si escaleu la nova entrada el grau passa de 6b a 6c.
Moltes gràcies a Joan Viñas per tota la informació! 

El las paredes del Penitent (Págines 68-83 de Tarragona Climbs 2) recienmente se han equipado muchas vías de Buena calidad. Las nuevas vías quedan listadas de la A a la N en las reseñas actualizadas que podeis ver abajo.
Nota: La vía 46 'Padri Joan' ahora tiene un inicio independiente más a la derecha de la entrada original. Si escalais la nueva entrada el grado pasa de 6b a 6c.
Muchas gracias a Joan Viñas por toda la información! 
No comments:

Post a comment