Monday 6 May 2024

New climbs in Sector Follet, La Mussara


Since the publication of Tarragona Climbs 3, several new routes have been added to Sector Follet in La Mussara (pages 142-143 in TC3). The topos below show the new climbs. Thanks to Ramon Sole for the details!


 


 

Wednesday 4 October 2023

Tarragona Climbs Third Edition!!!!!

Now available...

 Thursday 5 December 2019

Pratdip (Llaberia)

In the first edition of Tarragona Climbs (2013) we included a full chapter entitled 'Llaberia + Tivissa'. This featured the zone of Masriudoms, sectors Paret dels Rappels, Al Lao Bacalao, Plaza les Coles, Kalifato, El Vaticano and L'Escletxa de Cal Carboner in Pratdip, Les Coves de La Llena in Tivissa and Can Pere Botero at Mare de Déu de La Roca.
For various reasons, when we published the second edition of Tarragona Climbs we left out all those zones and sectors apart from Masriudoms.
We have now decided that certain sectors in Pratdip, despite the long approaches and bird-bans restricting access to less than half the year, definitely deserve to be considered by visiting climbers operating in the higher grades.
Our Pratdip 'mini-guide' is offered below.

En la primera edició de Tarragona Climbs (2013) vam incloure un capítol sencer que cobria la zona "Llaberia + Tivissa". Aquí incloíem Masriudoms, sectors Paret dels Rappels, Al Lao Bacalao, Plaza les Coles, Kalifato, El Vaticano i L'Escletxa de Cal Carboner a Pratdip, Les Coves de La Llena a Tivissa i Can Pere Botero a la Mare de Déu de La Roca.
Per diferents raons, quan vam publicar la segona edició de Tarragona Climbs vam ometre totes aquestes zones, excepte Masriudoms.
Ara hem decidit que alguns sectors de Pratdip, tot i les seves llargues aproximacions i regulacions temporals per nidificació d'espècies protegides, i que només permeten escalar menys de 6 mesos a l'any, mereixen ser tinguts en compte pels escaladors d'alt nivell.

En la primera edición de Tarragona Climbs (2013) incluimos un capítulo entero que cubría la zona  "Llaberia + Tivissa". Aquí incluimos Masriudoms, sectores Paret dels Rappels, Al Lao Bacalao, Plaza les Coles, Kalifato, El Vaticano y L'Escletxa de Cal Carboner a Pratdip, Les Coves de La Llena en Tivissa y Can Pere Botero en la Mare de Déu de La Roca.
Por distintas razones, cuando publicamos la segunda edición de Tarragona Climbs, omitimos todas esas zonas, excepto Masriudoms.
Ahora, hemos decidico que algunos sectores de Pratdip, a pesar de sus largas aproximaciones y prohibiciones temporales de escalada debido a nidificación de especies protegidas, y que solo permiten escalar menos de 6 meses al año, merecen ser tenidos en cuenta por los escaladores de alto nivel.El Penitent — New Routes / Vies Noves / Vías Novas

On the cliffs of El Penitent (Pages 68-83 in Tarragona Climbs 2) there has been a good deal of activity recently, resulting in a number of fine new routes. The new climbs are listed A-N on the updated topos shown below.
Note: route number 46 'Padri Joan' now has an independent entry, starting further right than the original. Doing the climb this way increases the grade from 6b to 6b+.
Many thanks to Joan Viñas for all this information!

A les parets del Penitent (Pàgines 68-83 de Tarragona Climbs 2) recentment s'hi han equipat moltes vies de molt bona qualitat. Les noves vies es llisten de la A a la N a les ressenyes actualizades que podeu veure a sota.
Nota: La via 46 'Padri Joan' ara té un començament independent més a la dreta de l'entrada original. Si escaleu la nova entrada el grau passa de 6b a 6b+.
Moltes gràcies a Joan Viñas per tota la informació! 

El las paredes del Penitent (Págines 68-83 de Tarragona Climbs 2) recienmente se han equipado muchas vías de Buena calidad. Las nuevas vías quedan listadas de la A a la N en las reseñas actualizadas que podeis ver abajo.
Nota: La vía 46 'Padri Joan' ahora tiene un inicio independiente más a la derecha de la entrada original. Si escalais la nueva entrada el grado pasa de 6b a 6b+.
Muchas gracias a Joan Viñas por toda la información! 

Note: this information was updated in July 2020 to reflect a few grade changes following more ascents.


Friday 19 January 2018

New addition of Tarragona Climbs!

We are pleased to announce the second edition of Tarragona Climbs. The new book has been completely revised and updated, and features an additional 48 pages covering more sectors and many, many more routes.
Because of continuing access issues, the chapter "Llaberia and Tivissa", which appeared in the first Tarragona Climbs, has been omitted from the second edition. However, we have retained "Masriudoms" as this stupendous crag warrants a chapter of its own.
We will shortly be uploading topos of the deleted crags (Pratdip, etc.) to this blog.