Monday, 11 November 2013

Siurana — La Siuranella-Centre

Three new lines have been added to La Siuranella-Centre (Tarragona Climbs Pages 174-176). See the topos below for details.

S'han equipat 3 vies noves a La Siuranella-Centre (Tarragona Climbs Pàgines 174-176). Podeu veure les ressenyes a sota.

Se han equipado 3 vías nuevas en La Siuranella-Centre (Tarragona Climbs Páginas 174-176). Ver la topo aquí abajo.
There have also been several grade changes on this sector:
També hi ha hagut canvis de grau en aquest sector:
También ha habido algunos cambios de grado en este sector:

18) Siudrama  — now ara ahora 7b — (was era era 7b+)

19) Memorias de una Sepia — now ara ahora 7c+ — (was era era 8a)
 
20) Cabalgando la Serpiente  — now ara ahora 7b — (was era era 7b/+)


Finally, Route No. 23 in the guide is called:
I per acabar, la via núm. 23 a la guia, s'anomena:
Y para acabar, la vía núm. 23 de la guía, se llama:

El Dit a L'Ull (7b+)


No comments:

Post a Comment