Monday, 11 November 2013

Siurana — Grau dels Masets - Baix

A new route has been added between La Muerte del Sponsor and Cener, Beber... On the topo below the route is marked 'A'. No details of name or grade are available as yet.
There are two grade changes on this section of rock:

S'ha equipat una via nova entre La Muerte del Sponsor i Cener, Beber... A la ressenya que reproduïm aqui sota, la via està indicada com 'A'. Encara no hi ha informació encra del nom o grau.
Hi ha dos canvis de grau en aquesta zona:


Se ha equipado una vía nueva entre La Muerte del Sponsor y Cener, Beber... En la topo que reproducimos debajo, la vía está indicada como 'A'. Todavía no hay información del nombre o grado.
Hay dos cambios de grado en esta zona:


19) Cener, Beber.. — now ara ahora 6b+ — (was era era 6c)

20) L'Imbècil — now ara ahora 7b+ — (was era era 7c)


1 comment:

  1. Una locura que hayáis decotado el 6c cenar, comer, vomitar... Es durísimo

    ReplyDelete