Wednesday, 27 November 2013

Montsant — L'Enderrocada

During late summer and early autumn, Dani Andrada and Òscar Giménez developed the extremely impressive central section of L'Enderrocada (Pages 274 - 275 of Tarragona Climbs) equipping some very hard routes. Several projects still await first ascents...
Although south-facing, the cliff is so steep that in summer most of the overhanging lower wall is shaded from mid-afternoon onwards. In winter the wall receives sun for much of the day.
Please remember that there is a bird-ban in place at this sector (1st January - 15th July).
The new routes are situated a few metres right of 'La Xurreria' (No. 11 in Tarragona Climbs).

Des de finals d'estiu fins a començament de tardor, el Dani Andrada i l'Òscar Giménez, han equipat un sector espctacular a la part central de L'Enderrocada (Pàgines 274 - 275 de Tarragona Climbs) equipant algunes vies molt difícils. Algunes són encara projectes sense primera ascensió...
Tot i ser cara sud, la paret és tan desplomada, que a l'estiu quasi tota la part inferior està a l'ombra des de mig matí i endavant. A l'hivern, el sol hi toca quasi tot el dia.
Recordeu que no és permès d'escalar, per protecció de rapinyaires des de l'1 de Gener fins el 15 de Juliol.
Aquestes vies noves se situen uns pocs metres a la dreta de 'La Xurreria' (Núm. 11 a Tarragona Climbs). 


Des de finales de verano hasta inicios de otoño, Dani Andrada y Òscar Giménez, han equipado un sector espctacular en la parte central de L'Enderrocada (Páginas 274 - 275 de Tarragona Climbs) equipando algunas vías muy difíciles. Algunas todavía son proyectos sin primera ascensión...
Aún y ser cara sur, la pared es tan extraplomada, que a en verano casi toda la parte inferior esta a la sombra desde medio día en adelante. En invierno, el sol toca casi todo el día.
Recordar que no se permite escalar, por protección de rapaces desde el 1 de enero hasta el 15 de julio.
Estas vías nuevas se sitúan unos pocos metros a la derecha de 'La Xurreria' (Núm. 11 de Tarragona Climbs).No comments:

Post a Comment